Acabada la urbanització dels carrers Santa Anna i la Fàbrica de Sant Cugat del Vallès. Hem canviat l’ús dels carrers i aquests han passat a ser per a vianants millorant així el nucli antic de la ciutat i afavorint els espais per als vianants. També s’ha millorat l’arbrat dels carrers i la instal·lació de jardineres.