Edificació Industrial

Una activitat mercantil no es pot veure afectada per obres. Sigui obra nova, ampliació de les instal·lacions existents o rehabilitació ens preocupem de conèixer l’activitat del nostre client, per així poder aportar solucions que garanteixin el compliment de terminis d’execució i la màxima funcionalitat.