Equipaments

La societat evoluciona cap a formes de vida amb hàbits cada cop més saludables, que requereixen instal·lacions actualitzades que cobreixin aquestes necessitats. Ja siguin instal·lacions multiesportives indoor, pistes d’atletisme, pistes amb paviments sintètics,  piscines, pistes de skate o d’altres, a VORACYS pensem sempre en l’usuari final i l’activitat que en elles desenvoluparà.