Obra nova

Una obra nova, sigui pública o privada, és un somni d’una propietat, una idea que un arquitecte o enginyer plasma en un projecte. La nostra missió és transformar aquest projecte en una realitat funcional atenent l’estètica, aportant el nostre coneixement de nous materials i noves aplicacions. Si, a més a més, es tracta d’habitatge unifamiliar o plurifamiliar, encara guanya més importància tenir a l’usuari en ment en totes les fases de la construcció.