Project Description

Creació d’un edifici de serveis municipals de nova planta, de planta baixa, amb entrada, tres sales polivalents, dos magatzems, bany adaptat, guarda roba, sala de maquines i pati exterior tipus amfiteatre, recollit per l’edificació. Estructura i tancaments prefabricats de formigó, façana de pedra autòctona de la zona.